haga
Åslaug Haga, administrerende direktør i Fornybar Norge. Foto: Caroline Roka/Fornybar Norge

Helt nødvendig for å styrke kundenes tillit til strømmarkedet, mener Fornybar Norge.

  • Øyvind Zambrano Lie

«NVE vil slå hardere ned på strømleverandører som bryter regelverket. Det er helt nødvendig for å styrke kundenes tillit til strømmarkedet», skriver Fornybar Norge i en pressemelding.

Bakgrunnen er Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVEs anbefaling til Olje- og energidepartementet om seks tiltak som skal styrke reguleringen av strømleverandører.

Useriøse aktører

De anbefaler strengere krav for å få konsesjon til å selge strøm og hardere reaksjoner ved brudd på regelverket. RME ønsker blant annet å kunne inndra utbytte, trekke tilbake konsesjon og forby salgsaktivitet i alvorlige tilfeller.

– Vi har lenge etterlyst at det må bli vanskeligere å få omsetningskonsesjon og lettere å miste den. Det er helt nødvendig for å holde de mest useriøse aktørene unna strømmarkedet. Derfor hilser vi de nye forslagene fra NVE velkommen, sier administrerende direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge i meldingen.

Avhengig av tillit

Fram til nå har ingen selskaper blitt fratatt retten til å selge strøm, fordi NVE ikke har hjemmel i dagens regelverk.

– Strømleverandørene er førstelinjen til hele fornybarnæringen. Hvis kundene mister tilliten til leverandørene, rammer det næringen på mange områder. Derfor tar vi også grep selv ved å forenkle strømavtalene og styrke sertifiseringsordningen Trygg strømhandel, sier Haga.