lund
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Foto: Øyvind Zambrano Lie

– Våre analyser peker mot at lønnsomheten for samfunnet blir bedre med hybrider enn med radialer, sier Lund.

  • Øyvind Zambrano Lie

NVE har analysert virkningene av en utvidet utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø II. Analysen viser at en større utbygging kan gi lavere kraftpriser i Norge, både med en radial og med hybride kabler til utlandet. I mars la NVE fram en analyse om virkninger av ulike nettløsninger for Sørlige...
Artikkelen er 733 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.