narvik
Narvik. Illustrasjonsfoto: Larsjuh/Wikimedia Commons

Inngår avtale med Aker Horizons om leveranse til stor hydrogen- og ammoniakkfabrikk i Narvik.

  • Øyvind Zambrano Lie

Aker Horizons har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med Statkraft for å sikre kraft til anlegget for grønt hydrogen og ammoniakk under utvikling i Narvik.

Kraftkjøpsavtalen med Statkraft skal dekke anleggets ti første driftsår, fra oppstart i 2028. Anlegget skall ha en planlagt kapasitet på opptil 600 MW, og ha en forventet produksjon på mellom 1000 og 1500 tonn per dag.

– Å inngå en langsiktig kraftkontrakt med Statkraft har vært avgjørende for å skape forutsigbarhet og et solid kommersielt grunnlag for ammoniakk-prosjektet vårt i Narvik. Denne avtalen gir prosjektet tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser, sier Sverre Isak Bjørn, utviklingsdirektør i Aker Horizons, i en pressemelding.

Avtalen har imidlertid en viktig betingelse.

«Kraftavtalen er betinget av at Aker Horizons tar en endelig investeringsbeslutning for ammoniakkprosjektet i Narvik», understrekes det i meldingen.