statnett hovedkontor
Statnetts hovedkontor i Nydalen i Oslo. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Forbruk helt ned i 3 MW inviteres med, og innløsningen kan starte allerede i uke 1.

  • Øyvind Zambrano Lie

29. juni sendte Statnett en søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om «godkjenning av energiopsjoner i forbruk som et tiltak for å redusere sannsynligheten for og/eller håndtere en svært anstrengt kraftsituasjon» (SAKS). En eventuell godkjenning av søknaden vil føre til at Statnett, når situasjonen tilsier det, kan starte innkjøp...
Artikkelen er 703 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.