flatjord og rauboti
Knut Arild Flatjord, leder for SFEs produksjonsvirksomhet (t.v.) og SFEs konsernsjef Johannes Rauboti. Foto: SFE

Sogn og Fjordane Energi (SFE) oppnådde et resultat etter skatt på 356 millioner kroner for første halvår i 2023, mot 64 millioner kroner i samme periode i 2022.

  • Øyvind Zambrano Lie

En regnskapsmessig gevinst på 219 millioner kroner etter fusjonen mellom nettselskapene Linja og Mørenett forklarer mye av den kraftige resultatøkningen, skriver selskapet i en pressemelding. Men resultatet av underliggende drift på 137 millioner kroner er også langt bedre enn for samme periode i fjor på 64 millioner kroner, understrekes det.

Stor økning i kraftprisen i prisområde NO3, fra 22,4 øre/kWh til 51,2 øre/kWh forklarer i hovedsak denne kraftige resultatforbedringen, opplyser selskapet.

Kraftproduksjonen 1. halvår var 891 GWh, ned fra 948 GWh i første halvår 2022.

SFE hadde i første halvår driftsinntekter på 1.422 millioner kroner, mot 1.276 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 387 millioner kroner, mot 168 millioner kroner i første halvår i fjor.