eidsiva
Eidsivas hovedkontor på Hamar. Foto: Eidsiva

Eidsiva-konsernet leverte et rekordresultat etter skatt på 2.255 millioner kroner etter første halvår i 2023.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Første halvår ble godt. Den underliggende driften er god, og resultat etter skatt er vesentlig bedre enn samme periode i fjor, sier konsernsjef Øistein Andresen i en pressemelding. Da fikk selskapet et resultat etter skatt på minus 279 millioner kroner.

Eidsivas driftsinntekter endte på 5.076 millioner kroner, noe som er 829 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 2.770 millioner kroner, mot minus 223 millioner i første halvår i fjor, går det fram av rapporten.

God drift i Elvia

Lavere kraftpriser har ført til at kostnadene til nettap og overliggende nett er kraftig redusert, og sammen med mottatte flaskehalsinntekter fra Statnett løfter dette resultatet i nettselskapet Elvia vesentlig sammenlignet med første halvår 2022. Elvia fikk et driftsresultat i første halvår i år på hele 1.231 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 585 millioner kroner i samme periode i fjor.

Eidsiva Energi AS eier 43,5 prosent i Hafslund Eco Vannkraft AS. Resultatandelen fra Hafslund Eco Vannkraft øker betraktelig i første halvår 2023 mot første halvår i 2022.

Svakere fra bioenergien

Produksjonen i Hafslund Eco Vannkraft har vært høyere i første halvår 2023 enn tilsvarende periode i fjor. Produksjonsøkningen mer enn kompenserer for de lavere prisene i perioden. De reduserte fremtidsprisene på kraft fører til urealiserte positive verdiendringer på sikringer, noe som gir et vesentlig høyere resultatbidrag fra Hafslund Eco Vannkraft i første halvår 2023 enn i første halvår 2022. Korrigert for urealiserte verdiendringer er de underliggende resultatene relativt stabile.

Virksomheten innenfor bioenergi leverer noe lavere resultater enn i første halvår i fjor, med et fall i driftsresultatet fra 140 millioner kroner til 108 millioner kroner. Bioenergi-virksomheten leverer høyere volum enn samme periode i fjor, men lavere priser gjør at total omsetning reduseres. Videre har kostnader på innsatsfaktorer økt betydelig sammenlignet med samme periode i fjor.