RUYTER
Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund. Foto: Tore Halvorsen

Hafslund fikk et resultat etter skatt på 3.626 millioner kroner første halvår 2023.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Resultatet er historisk høyt for halvåret, og skyldes fortsatt høye priser og god produksjon, sier konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter i en melding.

Hafslund fikk et driftsresultat for første halvår i 2023 på 9.519 millioner kroner sammenlignet med 5.306 millioner kroner i første halvår 2022.

– Første halvår 2022 var svært tørt og produksjonen til Hafslund var dermed lav. Første halvår i år har hatt mer normale magasinnivåer og produksjonen har ligget på et normalt nivå, sier Ruyter.

Driftsresultatet er også betydelig positivt påvirket av verdiendringer på finansielle kraftderivater som markedsverdivurderes i resultatet. Fall i terminpriser fra årsskiftet påvirker verdiendringen på finansielle kraftderivater i første halvår positivt (1 013 millioner), sammenlignet med negativ verdiendring som følge av økte terminpriser i første halvår 2022 (-1 264 millioner kroner).

Hafslund Oslo Celsio ble en del av Hafslund-konsernet i mai 2022. Driftsresultatet på 180 millioner kroner fra Celsio første halvår 2023 har vært negativt påvirket av regulerte fjernvarmepriser, frivillige rabattordninger og høye priser på brensler.

Mye nedbør i løpet av sommeren har gitt fulle magasiner og gir utsikter til høy kraftproduksjon, men også betydelig lavere priser enn i første halvår, skriver selskapet i sin melding.