lyngsvatn
Dam Lyngsvatn (bildet) er hovedmagasin for Lysebotn2 kraftverk. Foto: Foto: Kristofer Ryde/Lyse

Lyses resultat etter skatt for første halvår ble på 1.521 millioner kroner, en nedgang på 860 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2022.

  • Øyvind Zambrano Lie

Lyses driftsresultat innen fornybar energi ble 4.367 millioner kroner, en reduksjon på 2.044 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere kraftproduksjon og kraftpris. Produksjonsvolum er 4,4 TWh, noe som er 0,6 TWh lavere enn samme periode i fjor, går det fram av resultatrapporten.

Magasinfyllingen ved inngangen til året var lavere enn normalt, men er gradvis mer normalisert som følge av nedbør og lavere kraftproduksjon enn normalt. Ved utgangen av første halvår var magasinfyllingen i Lyse sitt prisområde (NO2) om lag 3 TWh lavere enn normalt, noe som er en forbedring på 5 TWh sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Driftsresultat for infrastruktur og sirkulær energi er 374 millioner mot -78 millioner i første halvår i 2022. Økning i resultatet skyldes hovedsakelig lavere kraftpriser som medfører et betydelig redusert nettap for nettvirksomheten.