gunnar martinsen
Advokat Gunnar Martinsen, partner i Advokatfirmaet Thommesen, har skrevet Linjas klage på NVEs avslag på søknaden om å overta Statnetts 132 kV-nett. Foto: Advokatfirmaet Thommessen

Men viktigst er det at NVE kun skal vurdere egnethet, og ikke bruke konsesjonsprosessene til å vurdere hypotetiske scenarioer og aktører som muligens kunne vært enda mer samfunnsmessig rasjonelle.

  • Øyvind Zambrano Lie

[abform_energi]
I likhet med Statnett har Linja klaget på NVEs avslag på Linjas søknad om å få overta Statnetts 132 kV-anlegg i Møre og Romsdal og deler av Trøndelag og Innlandet. I den 12 sider lange klagen, ført i pennen av Gunnar Martinsen i Advokatfirmaet Thommessen, legges det vekt på at...
Artikkelen er 1144 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.