støre
Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: NTB Kommunikasjon/SMK

Norge gir 1,5 milliarder kroner for å sikre gass- og strømforsyningen i Ukraina.

  • Øyvind Zambrano Lie

Pengene kanaliseres gjennom Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD). Pengene bidrar til reparasjon og vedlikehold av kritisk el-infrastruktur og forsyning av nødstrøm i områder rammet av krigshandlinger (865 millioner kroner) og til kjøp av gass for beredskapslagring (635 millioner kroner). Støtten er en del av Nansen-programmet.

– Ukrainske myndigheter trenger vår hjelp for å sikre strøm og varme til hus og hjem, bedrifter og offentlige institusjoner foran en ny vinter, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Store ødeleggelser

– Mer enn 60 prosent av den elektriske kraftproduksjonen i Ukraina er ødelagt som følge av Russlands krigføring, og vi kjenner ennå ikke de fulle konsekvensene av bombingen av Kakhovka-dammen i juni. Ukrainerne gjør en heroisk innsats for å gjenopprette elektrisitetsforsyningen med midlertidige reparasjoner, men de trenger internasjonal støtte. Norge tar ansvar og bidrar, sier statsministeren.

Med sin støtte på 2 milliarder kroner til gassinnkjøp i 2022, finansierte Norge ifølge meldingen om lag 1/3 av Ukrainas importbehov av gass i fjor.

– Vi vet ikke ennå hvor mye gass Ukraina vil trenge å importere i år, men med Norges bidrag står Ukraina bedre rustet for en kald vinter og nye angrep fra Russland, sier Støre.

Risiko for korrupsjon

Norges bidrag går til de de to statlige ukrainske energiselskapene UkrEnergo (elektrisitet) og Naftogaz (gass), kanalisert gjennom EBRD. Dette er for å redusere risiko, blant annet for korrupsjon og misligheter. EBRD har samarbeidet med UkrEnergo og Naftogaz i en årrekke og har, med støtte fra blant andre Norge, bidratt til reformer og tiltak mot korrupsjonsrisiko.

Norge bidro med om lag 10,7 milliarder kroner i sivil og militær støtte til Ukraina i 2022. For 2023 er det satt av rundt 18,5 milliarder kroner.