vamma
Illustrasjonsfoto: Bård Gudim/Hafslund.

Forrige uke (uke 34) var kraftproduksjonen i det sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) rekordhøy for årstiden.

  • Øyvind Zambrano Lie

Mye nedbør og tilsig gjorde at vasskraftprodusentene opprettholdt høy produksjon for å ta unna vann. Med rekordhøy produksjon og normalt forbruk for årstiden, var den tilnærmet full eksport på alle forbindinger fra sørlige Norge, noe som ga ny rekord på samlet nettoeksport fra sørlige Norge, melder NVE.

Det ble i forrige uke produsert 513 GWh i NO1, 1039 GWh i NO2 og 620 GWh i NO5. Samtidig hadde Norge en nettoeksport på 1011 GWh strøm.

For uke 34 er det beregnet et tilsig på 3,3 TWh, eller 120 prosent av ukegjennomsnittet. En del av dette tilsiget må man regne med at har gått i flomtap. I uke 35 er det ventet et tilsig på 3,7 TWh, eller 140 prosent av gjennomsnittet for uken. Også for uke 35 er det sannsynlig at det beregnede tilsiget inneholder noe flomtap.

Ved utgangen av uke 34 var fyllingsgraden i magasinene i Norge 79,2 prosent.

I NO1 (Østlandet) var fyllingsgraden hele 101,5 prosent.

Les også: 102 prosent fyllingsgrad på Østlandet