Et tenkt kjernekraftverk et sted i verden basert på små, modulære reaktorer (SMR). Ill: Westinghouse

Selskapet Norsk Kjernekraft vil å bygge 1200 MW kjernekraft i Østfold.

  • Atle Abelsen

I et brev fra Norsk Kjernekraft AS (NK) til systemansvarlige Statnett skriver NK at de kartlegger behovet og potensialet for kjernekraft i Halden og andre deler av Østfold.

Selskapet spør hvor mange megawatt de kan kople på transmisjonsnettet i Halden, gitt dagens tilstand på nettet. De spør også om hva kapasiteten er med de planlagte oppgraderingene i nettet.

Usikker om først

Energiteknikk spurte operasjonsansvarlig Håvard Kristiansen i Norsk Kjernekraft om de har plukket seg ut Halden som det første og mest sannsynlige stedet der de kommer til å bygge et norsk kjernekraftverk basert på små, modulære reaktorer (SMR).

– Det er for tidlig å si. Det er mer enn 40 kommuner som har tatt kontakt med oss, som er interessert i dette. I tillegg har vi inngått avtaler med ytterligere fire kommuner om å utrede kjernekraft. Så hvem som kommer først, vet jeg rett og slett ikke, sier Kristiansen. I Halden har de vært i møter med kommunen, og bedt om blant annet ei tomt på 300 mål.

Nyttig informasjon

Statnett ga NK et knapt svar der de kun refererte til et sted på sine nettsider der alle som vil søke tilknytning til transmisjonsnettet som bruker eller produsent, får tilgang til skjemaer og veiledning.

– Vi har ikke fått noe annet svar av Statnett enn dette, verken formelt eller uformelt. Men informasjonen var nyttig for oss, sier han.

Løpende dialog

Kristiansen forteller at de er i løpende dialog med flere av industriselskapene som tar sikte på å levere SMR-er når dette markedet tar av internasjonalt. Han peker på at det allerede er bygget SMR-er i blant annet Russland.

– Vi har inngått en samarbeidsavtale med Rolls Royce og Seaborg Technologies. Og vi er i god dialog med en rekke andre leverandører også. Så vi er ganske trygge på den tidslinja som er skissert, sier han.

Ti år

Tidslinja han viser til, er tre år med teknologivalg, konsekvensutredning og utarbeidelse av en konsesjonssøknad, deretter tre år på behandling av søknaden og forberedelse av byggeprosessen, og til slutt fire år på å bygge kraftverket.

– Med god politisk vilje, kan vi ha vårt første kjernekraftverk i Norge om ikke så mye mer enn ti år, sier Kristiansen.

1200 MW

I Halden tror han det er realistisk å bygge et kraftverk på rundt 1200 MW med fire små, modulære reaktorer på 300 MW. Rolls Royce kan lage reaktorer på 450 MW, Holtec International har flagget reaktorer på 160 MW mens NuScale Power jobber med et design på 70 MW.

Leverandørkjeden av uranbrensel vil de jobbe med parallelt med reaktordesignet.

– Vi skal bruke vanlig, konvensjonelt uranbrensel, slik at vi kan benytte standardiserte løsninger for avfallshåndtering. Og da skal vi kjøpe uran og brensel i det eksisterende markedet. De største kildene til uran i verden finner du i Australia, Kasakhstan og Canada. Vi ser for oss at vi mest sannsynlig havner i denne markedet, sier Kristiansen.