janbu fresvik
Ragnhild Janbu Fresvik, konsernsjef i Eviny. Foto: Eviny

Eviny har et underliggende resultat på 539 millioner kroner i andre kvartal 2023, 43 millioner kroner høyere enn i andre kvartal i fjor.

  • Øyvind Zambrano Lie

I det underliggende resultatet er ikke verdiendringer på finansielle kraftkontrakter og vesentlige engangseffekter inkludert. Når dette tas med, blir konsernresultatet 675 millioner kroner for andre kvartal i år. Det er en forbedring på 1.877 millioner sammenlignet med andre kvartal 2022.

Hovedforklaringen er et negativt resultat fra kraftkontrakter i andre kvartal 2022, skriver Eviny i en melding.

Eviny produserte 1.386 GWh vannkraft i andre kvartal i år mot 1.583 GWh i samme kvartal i fjor.

Eviny har en ambisjon om å produsere 10 TWh fornybar kraft innen 2030. Det betyr utvikling av 2,3 TWh ny kraftproduksjon i løpet av sju år.