havvind
Illustrasjonsfoto: Olje Jørgen Bratland

Utbyggere og miljø- og interesseorganisasjoner ber regjeringen sette av en kvart milliard kroner til naturkartlegging for havvind i statsbudsjettet for 2024.

  • Øyvind Zambrano Lie

Stortinget har bedt regjeringen legge frem en helhetlig plan for naturkartlegging av norske havvindområder allerede i 2024-budsjettet. Medlemsorganisasjonene i Olje- og energidepartementets såkalte sameksistensgruppe har samlet inn informasjon om hva som minst må avsettes i statsbudsjettet for 2024 for at Stortingets vedtak skal kunne oppfylles.

Sameksistensgruppen består av DNV, Fiskarlaget, Fiskebåt, Fornybar Norge, Havforskningsinstituttet (HI), Offshore Norge, og WWF Verdens naturfond.

I en felles pressemelding kommer disse med følgende krav:

  • Regjeringen må sette av minst 246 millioner kroner til kartlegging av havbunn, økosystemene i vannmassene og fugl i 2024. Dette bør være en del av en langsiktig finansieringsplan som dekker minst en femårsperiode.
  • Det må lyses ut midler til forskning om påvirkning fra havvind, innovative naturpositive løsninger, sameksistens, overvåkningsteknologi, bærekraftige materialer og effekter på hele økosystemnivåer.
  • For å sikre systematisk kunnskapsinnhenting fremover, bør Norge hente inspirasjon fra Danmark, som nylig opprettet et havnaturfond med 500 millioner danske kroner til forskning om effekter av havvind på natur og miljø. I Norge kan eksempelvis Forskningsrådet forvalte noe slikt.

Organisasjonene sendte et utfyllende brev til myndighetene om saken 1. september.