mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Statnett har i dag fått konsesjon til en ny kraftledning på 420 kV fra Blåfalli koblingsstasjon i Kvinnherad til ny Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær.

  • Øyvind Zambrano Lie

Traséen går via kommunene Etne og Vindafjord

Samtidig har nettselskapet Fagne AS fått konsesjon til å bygge, eie og drive en 132 kV kabel mellom Fagnes nye transformatorstasjon i Gismarvik og Statnetts 420 kV transformatorstasjon.

Fordi behovet for ledningen hviler på en forutsetning om en betydelig økning av kraftforbruket gjennom ny industri, gis konsesjonen med vilkår om at Statnett må ha signert anleggsbidragsavtale med én stor kunde før de kan starte byggingen av ledningen. På den måten sikres koordinering mellom utbygging av nett og forbruk, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Traseen til den om lag 88 kilometer lange kraftledningen vil gå parallelt med eksisterende kraftledninger i området på enkelte strekninger, mens det på noen delstrekninger er valgt nye traseer av hensyn til berørte interesser (se kart).

gismarvik kart
Traseen til den om lag 88 kilometer lange kraftledningen vil gå parallelt med eksisterende kraftledninger i området på enkelte strekninger, mens det på noen delstrekninger er valgt nye traseer av hensyn til berørte interesser. Kart: Statnett