Arbeid i strømstolpe til Glitre Nett montør stolpe
Arbeid i strømstolpe til Glitre Nett. Foto: Glitre Nett

For en kunde med et årsforbruk på 20.000 kWh vil nettleiekostnadene økes med ca. 100 kr pr. måned.

  • Øyvind Zambrano Lie

Økningen av nettleia skjer fra 1. oktober, opplyser Glitre Nett i en pressemelding.

– Nettleien går til å drifte strømnettet på en sikker og effektiv måte, og brukes i hovedsak til utbygging og vedlikehold. Rammen for inntektene til nettselskapene er strengt regulert, og økte kostnader er nå årsaken til at nettleieprisene økes, sier Per Gøran Bergerud, leder for Glitre Netts kundeseksjon.