Zakariasdam
Zakariasdam i Fjord kommune i Møre og Romsdal. Arkivfoto: Tafjord

Halvårsregnskapet for Tafjord-konsernet viser et driftsresultat på 364 millioner kroner, mot 175 millioner kroner i samme periode i fjor.

  • Øyvind Zambrano Lie

Resultatet etter skatt ble på 150 millioner kroner i første halvår, mot 57 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det er først og fremst forretningsområdet vannkraft som har bidratt til den betydelige resultatfremgangen.

– Vi har hatt betydelig høyere kraftpriser første halvår i år enn det vi hadde i samme periode i fjor. Gjennomsnittlig områdepris hos oss i Midt-Norge (NO3) var 129 prosent høyere enn de seks første månedene i 2022. Dette har gitt oss et betydelig løft, selv om produsert volum var 22 prosent lavere enn i fjor, sier konsernsjef Erik Espeset i en melding.

Årsaken til at prisene i NO3 har vært høyere i første halvår 2023 enn i tilsvarende periode i fjor, er lite nedbør i første halvår.

Konsernsjef Espeset sier at konsernet forventer et svakere resultat for andre halvår enn som ble lagt frem for første halvår i år.

– Både telekom- og kraftnettvirksomheten er godt posisjonert i markedet, og i energigjenvinnings-virksomheten vil inntjeningen øke når vi får den nye dampturbinen i drift i løpet av fjerde kvartal. CO2-avgiften på forbrenning av avfall som ble innført i 2022, representerer imidlertid en betydelig utfordring, sier han.