kraftverk i etne
Disse fem kraftverkene ved Åkrafjorden i Etne har fått forlenget byggefrist. Kart: NVE

NVE har gitt tillatelse til bygging av en 132 kV-ledning og nettilknytning og utsatt byggefrist for fem småkraftverk i Etne kommune i Vestland fylke.

  • Øyvind Zambrano Lie

Vannkraftkonsesjoner faller bort om det går mer enn fem år fra konsesjonen gis uten at byggingen har startet. NVE kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I juli ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon til å knytte fem småkraftverk ved Åkrafjorden i Etne til nettet. Samtidig ga direktoratet...
Artikkelen er 236 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.