aasland
Energiminister Terje Aasland. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Urimelig arbeidskrevende for departementet å skille ut den taushetsbelagte informasjonen, hevder OED.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Søknadene om prekvalifisering og tildeling av prosjektområder for vindkraft til havs vil være omfangsrike og komplekse, og vil inneholde en stor mengde taushetsbelagte opplysninger. Departementet mener det vil være ressurskrevende å vurdere eventuelt unntak for resten av dokumentet etter § 12 i offentleglova og forvaltningsloven §§ 18 og 19, samtidig som man evaluerer søknadene», skriver Olje- og energidepartementet i sitt forslag, som er sendt på høring.

Det var Energiwatch som først omtalte saken.

«Det antas at det vil komme mange begjæringer om innsyn, og dersom departementet også må gjøre større vurderinger knyttet til disse, vil det føre til lengre saksbehandlingstid for søknadene.

Olje- og energidepartement ser derfor at det både er behov for unntak fra innsyn i søknadene og for å begrense partsinnsyn», skriver departementet videre.

Det er første gang det avholdes en konkurranse om prekvalifisering og tildeling av prosjektområder for vindkraft til havs, så departementet har ikke konkrete eksempler på hvordan søknadene om prekvalifisering og tildeling av prosjektområde vil være.

«Departementet antar likevel at taushetsbelagte opplysninger trolig vil utgjøre den vesentligste delen av dokumentene, eller at det vil være urimelig arbeidskrevende for departementet å skille ut den taushetsbelagte informasjonen», skriver OED.

Frist til å sende inn høringsinnspill er 13. oktober.