Vindturbin
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Skal lagre energi når prisene er lave og hjelpe til med balansering av nettet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Batterilagringssystemet er på 20 MW og leveres av selskapet Fluence, og anlegget skal lokaliseres ved Statkrafts Cushaling-vindpark på 56 MW som er under bygging I Offaly, sentralt i Irland, skriver Statkraft i en pressemelding.

Batterilagringssystemet er planlagt for å levere 20 MW i inntil fire timer. De fleste systemene som i dag er i drift i Irland har en lagringskapasitet på en halv til to timer.

Prosjektet vil gjøre det mulig å lagre kraft når etterspørselen er lav, unngå å måtte redusere produksjonen, og levere energien når etterspørselen er høyest.

Det vil også hjelpe EirGrid med å sikre balansering av nettet gjennom å levere raske systemtjenester etter hvert som mer uregulerbar kraft kommer i produksjon. Gjennom å levere mer effekt, vil prosjektet dessuten bedre leveringssikkerheten i Irland.

Batterilagringsteknologi gir unike fordeler for nettet gjennom å redusere avhengigheten av fossile energikilder, redusere kostnadene for forbrukerne gjennom å maksimere utnyttelsen av fornybar energi i nettet, og gi rask og fleksibel effekt for å stabilisere og støtte nettet og dermed forhindre strømbrudd.

Byggingen av batteriprosjektet ventes fullført innen utgangen av 2024.

Cushaling-batteriet er det tredje batteriet Statkraft utvikler i Irland. De to andre, Kilathmoy (2020) og Kelwin-2 (2021) ligger i Kerry i sørvest, og er også levert av Fluence.