mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Energi Norge ber energiministeren forlenge ordningen og sette tak på kraftprisen ved beregning av energileddet i tariffen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Ifølge en midlertidig forskrift fra oktober i fjor er Statnett pålagt å i forkant av hvert kvartal rapportere hvor mye av mottatte flaskehalsinntekter som er tilgjengelig for utbetaling til underliggende nett. Beløpet skal ikke overstige flaskehalsinntektene internt i Norge og mot Storbritannia, og det skal ikke overstige Statnetts merinntekt. «Utfra...
Artikkelen er 460 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.