ulf kristersson
Sveriges statsminister Ulf Kristersson har lagt fram forslag om å åpne for å bygge mer kjernekraft. Arkivfoto: Ninni Andersson/Regjeringskansliet

For første gang på 40 år kan Sverige få nye kjernekraftverk.

  • Øyvind Zambrano Lie

Den svenske regjeringen har i dag lagt fram lovforslaget om ny atomkraft i Riksdagen. Regjeringen og Sverigedemokraterna foreslår at regler som hindrer utbygging av atomkraft endres, slik at det blir mulig å bygge flere atomkraftreaktorer og flere steder i Sverige.

Lovforslaget inneholder forslag om å fjerne bestemmelsen i miljøloven som forbyr bygging av atomreaktorer på andre steder enn der det allerede er atomkraft. I tillegg foreslår regjeringen og Sverigedemokraterna at bestemmelsen som begrenser antall reaktorer i drift til ti, fjernes.

Vil fjerne hindringer

– Tilgang på ren strøm er avgjørende når Sverige endrer seg. Gjennom dagens vedtak øker vi tempoet i den grønne omstillingen og legger til rette for mer atomkraft flere steder. Med ny kjernekraft legger vi forholdene til rette for å redusere utslippene, sier statsminister Ulf Kristersson i en pressemelding.

– Vi må doble strømproduksjonen innen år 2045, og en stor del av dette må komme fra planbar kraft. Derfor jobber samarbeidspartiene med full kraft for å fjerne hindringene som tidligere er reist mot ny atomkraft, sier klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari.

– Svenske bedrifter og familier må kunne regne med ren strøm til konkurransedyktige priser til alle tider av året. Å gi kjernekraft de samme vilkårene som andre fossilfrie krafttyper og dermed legge til rette for ny kjernekraft er avgjørende for å gjenoppbygge et robust strømsystem i hele landet, sier Ebba Busch, energi- og næringsminister og visestatsminister.

Skal tre i kraft fra nyttår

– Dette er det første av flere steg rettet mot å muliggjøre og legge til rette for nye atomkraftinvesteringer i Sverige. Velgerne som utnevnte denne regjeringen forventer nye atomkraftreaktorer og vi er fast bestemt på at det vil skje, sier Tobias Andersson (SD), leder av økonomiutvalget.

Tidö-avtalen, den svenske regjeringsplattformen, slår fast at regjeringen må gjøre lovendringer for å muliggjøre ny atomkraft. Lovforslaget er en del av dette arbeidet.

Lovendringene foreslås å tre i kraft 1. januar 2024.