statnett hovedkontor
Statnetts hovedkontor i Nydalen i Oslo. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Statnett regner med at kraftprisene kan bli høye også i 2024, og søker om forlengelse av dispensasjonen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har som kjent gitt dispensasjon fra regelverket i kontrollforskriften til å begrense energileddet i transmisjonsnettet gjennom å sette et tak på prisen på 35 øre/kWh. Dette for å hindre at folks nettleie blir for høy. Det førte til at 2,3 milliarder kroner av Statnetts...
Artikkelen er 279 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.