aasland
Energiminister Terje Aasland. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Energiminister Terje Aasland var ikke gjort kjent med at Statnett skulle bli Energi Norge-medlem og droppe Spekter.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det går fram i et svar han har gitt på et skriftlig spørsmål fra Rødts Sofie Marhaug.

«Som Samfunnsbedriftene allerede har pekt på, er det problematisk at Statnett organiserer seg i Fornybar Norge, da dette svekker foretakets uavhengighet. De reagerer særlig på at Statnett selv bruker argumenter om nøytralitet for skiftet, samtidig som de knytter seg tettere til deler av fornybarbransjen», skriver Marhaug i sitt spørsmål.

Hun påpeker at Statnett er en statlig systemoperatør, som de kommersielle aktørene skal forholde seg til.

«Skillet viskes ut når Statnett skal organisere seg i samme arbeidsgiverorganisasjon som noen av disse aktørene», hevder hun.

Kommersielle interesser

Marhaug vil vite om statsråden er bekymret for hva slags signaler skiftet sender ut.

«Fornybar Norges representerer tunge, kommersielle interesser – ikke minst for å bygge ut mer vindkraft og å koble seg på nettet. Statnett er tjent med en mer uavhengig, ikke-kommersiell rolle enn dette», skriver Marhaug.

Aasland svarer med å påpeke at Statnett er ansvarlig for å vurdere og velge arbeidsgiverforening.

«Det eksisterer ingen statlige føringer knyttet til dette. Jeg var ikke gjort kjent med byttet før det ble annonsert», skriver energiministeren.

Vil understreke nøytraliteten

Han viser til at Statnett vektlegger at å endre arbeidsgiverforening blant annet handler om felles utfordringer på områder som kompetanse og FoU, og at det ikke vil være naturlig for Statnett å delta i de mer næringspolitiske aktivitetene til Fornybar Norge.

«Statnett oppgir at endringen ikke vil påvirke den dialogen de har med sine interessenter og kunder, og at nøytralitet og likebehandling fortsatt vil bli ivaretatt», skriver Aasland, som er opptatt av likebehandling.

«Som et statlig eid monopol er det svært viktig at Statnett opptrer nøytralt og likebehandler alle kunder og interessenter. Dette er noe jeg er opptatt av og vil understreke i min eierdialog med selskapet», avslutter energiministeren.