fjernvarme
Avfallsforbrenningsanlegget i Breivika i Ålesund tar årlig imot nærmere 100.000 tonn restavfall og leverer overskuddsvarmen til byens fjernvarmesystem. Foto: Tafjord Kraftvarme

En videreføring av avgiften på avfallsforbrenning vil bety kroken på døra for anlegg over hele landet de neste årene, og gi store konsekvenser for energiforsyningen i Norge, advarer Norsk Fjernvarme.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Dersom avgiften videreføres, vil dette føre til konkurser i avfallsforbrenningsbransjen. Dersom avgiften økes, vil konkursene fremskyndes, sier daglig leder Irene Vik i Ålesund-bedriften Tafjord Kraftvarme i en pressemelding.

– For et allerede sprengt kraftnett er jo dette en katastrofe. Utnyttelse av overskuddsvarme fra avfallsforbrenning i fjernvarmeanlegg avlaster i dag kraftnettet når det trenger det som mest i byer over hele landet, sier Vik, som også er styreleder i Norsk Fjernvarme.

Kan gå til Sverige

Årsaken til konkursfaren er at forbrenningsavgiften bare gjelder restavfall som leveres til norske anlegg. Siden de norske anleggene er i direkte konkurranse med svenske anlegg, som har andre rammebetingelser og lavere priser, er det ifølge Norsk Fjernvarme ikke mulig for de norske anleggene å sette opp prisen tilsvarende avgiften.

– Forbrenningsavgiften lar seg ikke videreføre i markedet. Forbrenningsanleggene må dekke denne avgiften selv, sier Vik.

Forbrenningsavgiften beregnes etter utslipp av andelen fossilt CO2 fra avfallsforbrenningen. Dette utslippet skyldes plasten som er sauset inn i restavfallet som avfallsbesitterne leverer til anlegget. Men ettersom forbrenningsanleggene ikke kan øke prisen på forbrenningen, gir ikke avgiften avfallsbesitteren insentiver til å sortere ut plast fra restavfallet, ifølge Norsk Fjernvarme.

– Den som forurenser betaler ikke for plastforbruket sitt slik forbrenningsavgiften er innrettet i dag, sier Vik.

Avgiften gir underskudd

Avgiften på avfallsforbrenning ble foreslått av Solberg-regjeringen og innført i Støre-regjeringens første statsbudsjett. Regjeringen har allerede signalisert at avgiften videreføres i statsbudsjettet for 2024 og planen er at avgiften skal økes kraftig de neste årene.

– Våre tall viser at vår bedrift vil gå med underskudd på flere titalls millioner i de nærmeste årene på grunn av denne avgiften. Vår største eier er Ålesund kommune, og de vil selvsagt tape penger på dette, sier Vik.

Vik advarer sterkt mot følgene av å kvele lønnsomheten i norsk avfallsforbrenning.

– En avvikling av avfallsforbrenningsbransjen i Norge vil føre til dårligere beredskap både når det gjelder å destruere smittefarlig avfall og forbrenning av miljøgifter som skal ut av kretsløpet, fastslår Vik.

Må belaste kraftnettet

– I fjor ble rundt 3 TWh av overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningen i Norge utnyttet til fjernvarme. Hvis alt det norske restavfallet sendes ut av landet, forsvinner også denne lokale energiressursen.

– For vårt fjernvarmeanlegg i Ålesund betyr det at vi må erstatte overskuddsvarmen med elektrisitet, som vil belaste kraftnettet istedenfor å avlaste det. Noen ganger kan det til og med være billigere å fyre med olje for å levere fjernvarme i stedet for å bruke strøm. Jeg nekter å tro at det er det politikerne ønsker – men det er det som blir konsekvensen av denne politikken. Forbrenningsavgiften må bort, sier Vik.

Forurenser bør betale

Daglig leder Trygve Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme understreker at verken avfallsforbrenningsanlegg eller fjernvarmebedrifter er motstandere av at det skal koste å slippe ut CO2.

– Men hele poenget må være at det er den som har ansvaret for utslippet som må betale. I dette tilfellet må avgiften treffe plasten som havner i restavfallet, sier han.

For at dette skal skje, må dagens avgift endres, slik at den legges på alt norsk restavfall, uavhengig av hvor avfallet sendes til forbrenning, påpeker han.

– Dette er en åpenbar løsning, hvis man ønsker at avgiften skal kunne gi insentiver til utslippskutt, sier daglig leder Trygve Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme, som allerede har fått utredet hvordan en slik utvidet avgift kan innrettes.

– Det uforståelig at Regjeringen tviholder på en meningsløs avgift som ikke fungerer, men isteden sparker beina under norske bedrifter og skaper problemer i energiforsyningen. Inntil en treffsikker avgift er på plass, må dagens avgift fjernes, sier Tomren-Berg.