forsvaret krig
Illustrasjonsfoto: Camilla Engum Paulsen/Forsvaret

Mener en manglende henvisning til forsvarssektoren kan føre til misforståelser.

  • Øyvind Zambrano Lie

Den nye forskriften om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering har vært på høring, og de fleste høringsinstansene kommer med positive innspill. Også Forsvarsdepartementet støtter i all hovedsak forslaget. Men departementet mener  det bør komme klarere frem at forsvarssektoren er en prioritert sluttbruker og at nettselskapene skal ta hensyn til nasjonale...
Artikkelen er 290 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.