Oddatjørn dam
Oddatjørn dam er en steinfyllingsdam nordvest i Blåsjømagasinet, som ligger midt mellom Bykle i øst og Ryfylke i vest. Arkivfoto: Statkraft

Magasinfyllingen i Vest- og Sørøst-Norge er fortsatt høy for årstiden og nær historisk maksimum.

  • Øyvind Zambrano Lie

Temperaturene falt i hele landet forrige uke. Det bidro til at forbruket i Norge økte med ni prosent fra uken før. I Midt- og Nord-Norge (NO3 og NO4) var ukesforbruket høyere enn tilsvarende uke de siste ti årene. Til tross for høyere forbruk var kraftprisen fortsatt på et svært lavt nivå i store deler av landet forrige uke, skriver NVE i sin ukentlige rapport om kraftsituasjonen.

Ukeprisen var 3-4 øre/kWh i de norske prisområdene, med unntak av Sørvest-Norge (NO2). Magasinfyllingen i Vest- og Sørøst-Norge (NO5 og NO1) er fortsatt høy for årstiden og nær historisk maksimum.

Ukeprisen i Sørvest-Norge var i snitt 24 øre/kWH, en reduksjon på 30 prosent fra uken før.  Det er tredje uke på rad at prisen i Sørvest-Norge er under 35 øre/kWh. Også på kontinentet falt kraftprisene fra uken før, blant annet grunnet høyere vindkraftproduksjon, skriver NVE.

I Tyskland var produksjonen fra vindkraft doblet fra uken før. Kraftprisene i Sørvest-Norge (NO2) og Danmark falt tidvis ned på prisnivået i Sørøst- og Vest-Norge, og det var flere timer negative kraftpriser gjennom uken. Dette var samtidig som vindkraftproduksjonen i Danmark var høy og eksportkapasiteten fra Norge til Tyskland var begrenset.

Ved utgangen av uke 40 var fyllingsgraden i magasinene i Norge på 85,3 prosent.  Gjennom uken økte magasinfyllingen med 0,7 prosentpoeng, skriver NVE.