lnett
Foto: Lnett

Lnett får beholde navnet etter at Energiklagenemda har opphevet pålegget fra RME.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Vi er glade for at saken endelig er ferdig. Både vi og myndigheter har viktigere ting å bruke tiden vår på, sier fungerende administrerende direktør Marianne Frøystad Ånestad i Lnett i en pressemelding.

Hun legger til at Lnett står midt oppi en storstilt oppgradering av strømnettet som er viktig for å legge til rette for elektrifisering og etablering av nye arbeidsplasser.

– Nå kan vi bruke tiden på vårt viktige samfunnsoppdrag, nemlig å sikre at strømmen kommer fram til alle som trenger strøm, sier Frøystad Ånestad.

Det var i januar at Lnett fikk pålegg fra RME, Reguleringsmyndigheten for energi i Norges vassdrags- og energidirektorat, om å bytte navn. De mente at L-en i navnet kunne stå for Lyse, og at det derfor ikke skilte seg klart nok fra konsernnavnet. Dette var Lnett uenig i, og klaget på pålegget.

Energiklagenemda skriver i sitt vedtak:

«Etter nemndas syn er det vanskelig å se at navnet «Lyse», enten alene eller sammen med selskapenes visuelle uttrykk, har egenskaper som gjør det egnet til å gi kundekretsen assosiasjoner til selskapsnavnet «Lnett», eller omvendt. Om det skulle være slik at de ulike Lyse-selskapene profitterer på at nettselskapet i samme konsern heter «Lnett», er det lite trolig at dette skyldes en assosiasjon skapt av at nettselskapene har samme forbokstav.»

– Nemda har etter vårt syn konkludert fornuftig. Det er tidkrevende å bytte navn, det gir store ekstra kostnader og vil bare forvirre kunder og andre som i snart to år har forholdt seg til Lnett som nettselskapet for Sør-Rogaland, sier Lnett-direktøren.