aasland
Energiminister Terje Aasland. Foto: Øyvind Zambrano Lie

I statsrådet i dag ble det besluttet at Olje- og energidepartementet endrer navn til Energidepartementet, forkortet ED, med virkning fra 1. januar 2024.

  • Øyvind Zambrano Lie

Tittelen for statsråden som bestyrer Energidepartement endres fra olje- og energiminister til energiminister.

– Energikrisen har tydeliggjort hvor tett sammenkoblet alle deler av energisystemet er. Vi trenger fornybar energi, vi trenger olje og gass og vi trenger nye lavutslippsteknologier som hydrogen og karbonfangst og -lagring. Det er ikke lengre ulike sektorer, men en samlet energisektor. Navnet Energidepartementet beskriver derfor godt oppgavene og ansvaret som ligger til dette departementet, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en melding.

bjelland eriksen
Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i OED er blitt klima- og miljøminister. Foto: NTB/SMK

Olje- og energidepartementet ble skilt ut fra det daværende Industridepartementet og opprettet som eget departement i 1978. Fra 1993 til 1997 lå departementets ansvarsområde under Nærings- og energidepartementet, før det igjen ble skilt ut som et eget departement og gikk tilbake til å hete Olje- og energidepartementet fra 1997.

Terje Aasland blir landets siste olje- og energiminister, skriver departementet i meldingen.

Det skjedde for øvrig en rekke endringer i regjeringens sammensetning mandag. Blant annet fikk statssekretær i OED Andreas Bjelland Eriksen (Ap) avskjed i nåde for å ta over som klima- og miljøminister.