STATKRAFT LOGO
Foto: Alexander Hagstadius

Statkraft går inn som partner i Aker Horizons storskala grønt hydrogen- og ammoniakkprosjekt i Narvik.

  • Øyvind Zambrano Lie

Anlegget under utvikling på Kvandal i Narvik har en planlagt kapasitet på opptil 600 MW og vil være et av de første storskala-anleggene for grønn ammoniakk i Europa, med en forventet produksjon på mellom 1000 og 1500 tonn per dag.

Prosjektet tar sikte på at en investeringsbeslutning kan fattes i 2025, med mål om oppstart av kommersiell drift i 2028, skriver Statkraft i en pressemelding.

Prosjektteamet fra Statkraft og Aker Horizons vil sammen utvikle og modne prosjektet, med mål om å etablere et felleseid selskap, Narvik Green Ammonia DA. Aker Horizons har så langt signert intensjonsavtaler med flere større europeiske energi-, industri- og kjemiselskaper. Narvik Green Ammonia vil også se etter muligheter for samarbeid med mulige brukere i Norge, for eksempel innenfor maritim næring.

Prosjektet inngikk før sommeren en langsiktig kraftavtale med Statkraft, og det jobbes nå aktivt med å sikre et kostnadseffektivt konsept for anlegget og hele verdikjeden forut for neste beslutningspunkt i midten av neste år.

Å sikre langsiktige salgsavtaler og ytterlige redusere kostnader og risikoen i prosjektet vil være viktige forutsetninger i den neste prosjektfasen for å gjøre prosjektet konkurransedyktig i et marked som er under etablering for grønn ammoniak og hydrogen i Europa.

– Samarbeidet med Aker Horizons om å utvikle et stor-skala grønt ammoniakkprosjekt i Narvik passer godt inn i vår ambisjon om å bli en betydelig aktør i markedet for grønt hydrogen og hydrogenbaserte energiprodukter. Statkraft ønsker å bli med å bygge ny grønn industri basert på fornybar kraft, og gjennom å skape et industriprodukt som grønn ammoniakk kan vi bidra både til utslippskutt, nødvendig omstilling og lokale arbeidsplasser, sier Bjørn Holsen, direktør for hydrogen i Statkraft i meldingen.