Master Hallingdal
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Er sterkt kritisk til NVEs forslag om konseptvalgutredning før konsesjonssøknad sendes.

  • Øyvind Zambrano Lie

NVEs forslag til ny forskrift om energiutredninger har vært på høring.

Statnett er positive til mange av forslagene i høringen. Ett av forslagene liker imidlertid Statnett veldig dårlig, og det er forslaget om å innføre krav om å lage konseptvalgutredning før man kan søke om konsesjon.

«Dette er Statnett svært kritisk til. Vår vurdering er at dette vil forsinke nettutviklingen og påføre nettselskapene en ny og unødvendig byrde. Det bør være opp til nettselskapene å identifisere løsninger og dokumentere behov på en hensiktsmessig måte. For Statnett er områdeplanene verktøyet vi har for å fylle det behovet NVE her tar opp», skriver selskapet i sitt høringsinnspill.

Med dette forslaget oppfatter Statnett at det innføres et nytt element i myndighetsbehandlingen av tiltak i nettet.

«Fra før har vi konsesjonsprosessen. I forslaget beskrives det detaljert hvordan konseptvalgutredninger skal gjøres, og vi oppfatter også at NVE planlegger å kunne føre tilsyn med disse. Statnett mener dette vil medføre mer arbeid og lengre prosesser for nettselskapene og NVE, og vil kunne forsinke tiden det tar å realisere nettforsterkninger. Statnett støtter derfor ikke dette forslaget», skriver selskapet.