mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

 Tariffen for vanlig forbruk vil i 2024 øke fra tidligere nulltariff til 270 kr per kW.

  • Rasmus Halvorsen

For en husstand med forbruk på 16.000 kWh i året vil andelen av nettleien som går til Statnett nå være på 42 kr per måned.

– Det er en økende utbyggingstakt i transmisjonsnettet, samtidig er kostnadene ved systemdriften høye. Dette medfører at Statnett, fra dagens nullnivå, setter tariffen til 270 kr/kW. Nivået på tariffen er likevel betydelig lavere enn hva det var før pandemien. Fordi vi forventer høye flaskehalsinntekter både internt og mot utlandet, bidrar det til å holde tariffen lav, sier konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett, Gunnar G. Løvås, i en pressemelding.

Flaskehalsinntektene og tariffinntektene skal gå til Statnetts investeringer, drift og vedlikehold av transmisjonsnettet.

Statnett understreker at deres merinntekter som følge av høye flaskehalsinntekter i 2022 nå er tilbakeført til kundene, og at de forventer videre høye flaskehalsinntekter.

For produksjon øker tariffen fra 1,21 til 1,24 øre/kWh, mens for systemdrift øker det fra 0,15 til 0,25 øre/kWh.