aasland
Energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Øyvind Zambrano Lie

Det skal ikke lenger være spenningsnivået som avgjør om et bakkemontert solkraftanlegg er konsesjonspliktig.

  • Øyvind Zambrano Lie

I dag er det spenningsnivået på det elektriske anlegget som avgjør om bakkemontert solkraft er konsesjonspliktig. «Det fører til at anlegg med like fysiske dimensjoner og samme miljøvirkninger ikke nødvendigvis blir behandlet likt. Dette er uforutsigbart, og regjeringen har startet arbeidet med å klargjøre grensen for konsesjonsplikt for solkraft», opplyser...
Artikkelen er 366 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.