havvind
Illustrasjonsfoto: Michael Halberg/Mostphotos

OED har mottatt sju søknader om å delta i auksjon om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Til tross for store kostnadsøkninger for den globale havvindindustrien den siste tiden, er det flere sterke aktører som søker om å kunne delta i auksjonsrunden om Sørlige Nordsjø II. Det er viktig for regjeringens havvindsatsing. Vi går nå i gang med å vurdere de ulike søknadene, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

I utlysingsdokumentene framkommer det at departementet vil prekvalifisere minimum seks og maksimalt åtte søkere. Dersom færre enn seks søkere kan prekvalifiseres, vil departementet vurdere om auksjonen skal gjennomføres.

Fristen for å søke gikk ut i dag klokka 12.

Auksjon i februar

Departementet vil så snart som mulig offentliggjøre hvilke søkere som er kvalifisert til å delta i auksjonen. Tentativt auksjonstidspunkt er februar 2024.

Dette er konsortiene og selskapene som har søkt:

  • Aker Offshore Wind, BP og Statkraft
  • Equinor og RWE
  • Hydroelectric Corporation
  • Mingyang Smart Energy
  • Norseman Wind
  • Parkwind og Ingka
  • Shell, Lyse og Eviny

Likevel bekymret

Jon Evang, bransjedirektør for havvind i Fornybar Norge, er fornøyd med oppslutningen.

– At vi i dagens situasjon får sju søkere som vil kvalifisere seg for å bygge ut havvind på Sørlige Nordsjø II er bra. Nå får vi i det minste aktørmangfold og konkurranse i den innledende runden, noe som i seg selv er viktig, sier han i en uttalelse.

– Så er vi fortsatt bekymret for om det økonomiske opplegget for Sørlige Nordsjø II er godt nok til å sikre en vellykket første havvindauksjon. Spenningen knytter seg nå til hvor mange som faktisk prekvalifiseres, og blir med videre på auksjonen i februar. Først da får vi svaret på om den første havvindrunden på norsk sokkel blir en suksess, sier Evang.