solcelletak
Illustrasjonsfoto: Otovo

Å Energi har deltatt i en rettet emisjon i solenergiselskapet Otovo, og eier nå nesten en tredel av selskapet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Totalt har Å Energi gått inn med 267,8 millioner kroner i kapitalinnhenting, og øker sin eierandel i Otovo fra 6,8 prosent til i overkant av 31 prosent, og blir med det den største aksjonæren i selskapet.

Å Energi investerte første gang i Otovo samme år som selskapet ble etablert, i 2016. Siden da har Otovo ifølge Å Energi utviklet seg til å bli en ledende leverandør av sol på tak i privatmarkedet i Europa, med salg av tilleggstjenester som batterier, elbilladere og varmepumper.

– Solenergi vil spille en viktig rolle i overgangen til et fornybart samfunn. Utvikling av solkraft er et av de viktigste tiltakene for å imøtekomme samfunnets behov for mer kraft. Dersom Otovo lykkes med sin strategi, har selskapet en unik mulighet til å kapitalisere på denne veksten, sier Atle Knudsen, konserndirektør i Ny Industri i Å Energi, i i en pressemelding.

– Kombinasjonen av høy inflasjon, økt rentenivå og lave strømpriser har ført til en midlertidig nedgang i markedet for solanlegg i privatmarkedet. Det ventes imidlertid en vesentlig vekst i etterspørsel etter solceller på tak i årene fremover. Solkraft er det raskest voksende fornybarsegmentet i Europa, sier Knudsen.