vidar solheim
Vidar Solheim i Elvia holdt innlegg under Norges energidager i oktober. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Vil utnytte nettet bedre ved å ta hensyn til sammenlagringsfaktoren.

  • Øyvind Zambrano Lie

Effektutviklingen i Oslo, Akershus og Østfold fra 2010 har vært relativt flat i Elvias regionalnett. Årsakene er blant annet energieffektivisering og fjernvarmeutbygging.

Likevel krever både Statnett at alt over 1 MW skal meldes inn, for at de skal kunne vurdere om tilknytning er driftsmessig forsvarlig*.

Bruker 20 prosent

Under et innlegg på Norges energidager i oktober kom Vidar Solheim i Elvia med kritikk av kravene, som han mener skaper unødvendig byråkrati som forsinker nettilknytningen.

– Vi ser at blokker i Oslo, som gjerne vil bestille en transformator på halvannen megawatt, kanskje bruker kun 20 prosent av effekten. Fordi det er ingen konsulenter som vil bli tatt for å ha underdimensjonert. Og de tar heller ikke hensyn til samtidighetsfaktoren, og kundene har som regel ikke peiling, sa Solheim.

– Vi er skeptiske til at man skal ha driftsmessig forsvarlig-vurdering på installert effekt. Man må finne noe bedre. Opp til regionalnettet og transmisjonsnettet er det også veldig mange sammenlagringsfaktorer, så i mange tilfeller blir det ikke noen heving av effektforbruket når du kommer opp i transmisjonsnettet, sa Solheim.

Flytter fra Ullevål til Rikshospitalet

Han påpekte at man i Oslo ser en dynamisk utvikling.

– For eksempel melder det nye Rikshospitalet 12 nye megawatt, og vi får kritikk fra Statnett for å ikke ha meldt det inn. Men det vi vet, er at det tas fra Ullevål sykehus. Det nedlegges på Ullevål sykehus, og så flyttes det opp dit i mer effektive bygg. Det er ikke sikkert at det blir noen mer effekt ut av det. Så alminnelig forbruk klarer vi veldig greit. Men punktlastene, sliter vi med, for de vet vi ikke hvor kommer, understreket han.

Vil endre regelverket

Administrerende direktør i Elvia, Anne Nysæther, tok opp det samme spørsmålet i sin tale på Statnetts høstkonferanse i forrige uke.

nysæther
Administrerende direktør Anne Sagstuen Nysæther. Foto: Øyvind Zambrano Lie

– Når det kommer en megawatt nytt forbruk, kan vi ikke regne med at det legger seg oppå alt det andre. Det er en stor sammenlagringseffekt, og det er dessuten slik at vi har elektrifisert masse transport i området, og vi har fortsatt en flat kurve, sa hun.

– Når forbruk på 1 MW skal stå i kø sammen med det virkelig store nye forbruket, da utnytter vi ikke det nettet vi har. Forbruk på tre til fem megawatt synes ikke i dette bildet her, fordi det absorberes av sammenlagringseffekter, og at det skjer en transformasjon, særlig i en by. Og vi har jo bygget regionalnettet med marginer, så vi har kapasitet. Så dette er en oppfordring til at regelverket fra både NVE og RME som utarbeides nå, tar hensyn til de faktiske forholdene i nettet, så vi er sikre på å utnytte det nettet vi har, sa Nysæther.

* Korrigert versjon. Feilaktig informasjon om at NVE ber om innmedling av forbruk over 1 MW til Plannett.