giskemo
Bildet er tatt i Giskemo transformatorstasjon ved en tidligere anledning. Foto: Mørenett

NVE tilbakeviser innholdet i klagene fra Linja og Statnett punkt for punkt, og sender saken om salget av 132 kV-nettet til OED for endelig avgjørelse.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk har omtalt, mottok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) to klager på sitt avslag på søknad om anleggskonsesjon fra Linja for omklassifiserte nettanlegg i Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet, fra henholdsvis Linja og Statnett. Bakgrunnen er at Statnett ønsker å selge alt sitt 132 kV-nett i området til...
Artikkelen er 1044 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.