NVE-bygget på Majorstua i Oslo. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Alternativet er fryktbasert tilsyn, som kan føre til at ikke all informasjon blir delt, skriver NVE i en ny rapport.

  • Øyvind Zambrano Lie

Riksrevisjonen gjennomførte en slik undersøkelse av NVE sin oppfølging av regelverk knyttet til IKT-sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen, som resulterte i en rapport i 2021 der NVE fikk ramsalt kritikk for flere forhold, som NVE forklarte slik. Ett av kritikkpunktene var at NVE i sine tilsyn benyttet en tillitsbasert metodikk,...
Artikkelen er 651 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.