Skjomen
Skjomen kraftverk i Narvik kommune i Nordland. Foto: Statkraft

NVEs forslag til minstevannføring i Skjomenvassdragene vil svekke kraftproduksjonen i Nord-Norge og være i strid med regjeringens mål om mer industri i landsdelen, hevder Statkraft.

  • Øyvind Zambrano Lie

Energiteknikk har tidligere omtalt at NVE har foreslått at Statkraft pålegges minstevassføring i Skjomenvassdragene i Narvik kommune i Nordland. Det vil gi et produksjonstap på nærmere 40 GWh/år, og Statkraft har advart mot at det vil ha negativ effekt på effektsituasjonen i regionen. I et nytt brev til Olje- og...
Artikkelen er 1038 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.