Stolpe
Foto: W. Carter/Wikimedia Commons

Viser til store investeringer i nettet og dyrt nett-tap.

  • Øyvind Zambrano Lie

Fra 1. januar øker nettleia for Ledes kunder. Lede har ikke regulert nettleieprisene siden 1.januar 2021.

– Fram mot 2030 er det bestilt 900 nye MW i Ledes nett, noe som tilsvarer nær 50 prosent økning fra dagens nivå. Dette fører til store investeringer i eget nett. Det samme er tilfellet i det overliggende nettet som Statnett eier, sier administrerende direktør i Lede AS, Øivind Askvik, i en pressemelding.

På toppen av dette fører de høye strømprisene til at kostnadene til innkjøp av tapsenergi øker, framholder selskapet.

For gjennomsnittskunden med et forbruk på 20.000 kWh og kapasitet på i trinn 2 (5-10 kW) vil prisøkningen være på ca. 210 kroner per måned, eller cirka 20 prosent.

– Det er krevende for en del av våre kunder at denne prisøkningen kommer på toppen av andre kostnader som også øker. Det har vi forståelse for. Det er imidlertid nødvendig for at vi skal kunne vedlikeholde det nettet vi har, og samtidig bygge et godt strømnett for framtidig vekst og utvikling i samfunnet, sier Askvik.