AASHEIM
HMS-rådgiver Anne-Mette Aasheim i Fornybar Norge ønsker at bransjen skal løfte seg på risikostyring og risikovurdering i 2024. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Lærlinger er rammet av en uforholdsmessig stor andel av skadene blant fagpersonellet hos nettselskapene.

  • Atle Abelsen

Under årets nettkonferanse i Ålesund presenterte HMS-rådgiver Anne-Mette Aasheim innrapporterte tall fra nettselskapene på hendelser, ulykker og skader i bransjen. Tallene avslører at halvparten av «Medisinske skadebehandlinger uten fravær» (7 av 14) og «Alvorlige skader med fravær» (3 av 6) var knyttet til lærlinger. Også i kategorien «Mindre alvorlig skade...
Artikkelen er 286 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.