Jomar Sætre
Prosjektleder Jomar Sætre i Statkraft Varme viser fram brønnene som er boret for å hente opp grunnvann på Gardermoen. Coops enorme lager ses i bakgrunnen. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Statkraft Varme skal hente grunnvann i store mengder for å kjøle ned den nye industriparken på Gardermoen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det er nå i ferd med å bygges ut en gigantisk næringspark mellom E6, E16 og det som en gang i fremtiden skal bli den tredje rullebanen på Gardermoen. Området utvikles av de tre utbyggingsselskapene Oslo Ariport City, Oslo Logistikkpark Gardermoen og Thon Eiendom.

Det ca. 25 kilometer lange fjernvarme-hovednettet i området, som Statkraft tok over i 2015 leverer årlig om lag 70 GWh varme. I tillegg til å bygge ut fjernvarmen til næringsparken, vil Statkraft Varme også levere fjernkjøling.

Pilot

Statkraft jobber med en pilot som går ut på å hente grunnvann på 7-8 grader fra 15-20 meters dyp, som skal kunne gi 500 kW kjøling. Dette skal distribueres direkte som frikjøling.

– Dette er en pilotfase hvor vi skal testet og måle og lage en strategi for hvordan vi kan rulle det ut i større skala i årene framover for å kunne forsyne alle kundene i næringsparken som har behov for kjøling. Å bruke grunnvann er i seg selv ikke nytt. Men skalaen vi forsøker å få dette til på, som krever en prosess med hensyn til tillatelser og teknologi, det er ganske nytt, sier prosjektleder Jomar Sætre i Statkraft Varme til Energiteknikk.

Pilotanlegget ligger like ved siden av Coop enorme lager C-Log, og er et samarbeid Statkraft Varme gjør med Oslo Airport City.

16 MW

Pilotanlegget skal etter planen settes i produksjon våren 2024.

– Hvor stort kan dette tenkes å bli på sikt?

– Vår plan, som henger sammen med reguleringsplanene for området, er å bygge ut i takt med utbyggernes utvikling. Vi planlegger å ha et fjernkjøleanlegg som totalt, sammen med konvensjonell maskinkjøling, kan yte 16 MW, sier Sætre.

– Dette er ferdig produsert kaldt vann, så det ligger implisitt at du får en veldig rimelig produksjonskostnad.

Fjernkjølenettett skal ligge parallelt med fjernvarmenettet.