havvind
Illustrasjonsfoto: Statkraft

NVE har vurdert hvordan prosessene for havvind bør foregå.

  • Øyvind Zambrano Lie

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet vurdert hvordan prosessene for havvind bør foregå, fra åpning av nye arealer til utbyggingsstart.

NVE anbefaler blant annet at konsesjon til havvindanlegg gis ved tildeling, og at Statnett får ansvar for nettutvikling frem til tildeling av havvindareal.

NVEs anbefaling om at konsesjonen til et havvindanlegg bør gis ved tildeling, innebærer at meldingsfasen utgår, skriver direktoratet i en melding.

NVE anbefaler at:

  • Konsesjon til havvindanlegg gis ved tildeling
  • Nettutviklingen må starte før havvindaktør er valgt
  • Statnett bør være ansvarlig for nettutvikling frem til tildeling av havvindareal
  • Det må foreligge et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag før åpning av havvindarealer

NVE har i utarbeidelsen av rapporten av tidshensyn ikke involvert bransjen og andre interessenter for å få innspill, skriver direktoratet.