Anne-Berit Salen
Fjernvarmebransjen bør ha fokus på beredskap, mener miljøleder ved Tafjord Kraftvarme Anne-Berit Salen. Foto: Tafjord Kraftvarme

Energitekniker slo alarm i kuldeperioden i desember i fjor.

  • Mona Kvåle

Det var natt til 14. desember i fjor at en energitekniker på vakt ved fjernvarmeanlegget til Tafjord Kraftvarme varslet om en mulig forsyningskrise. Fjernvarme fra fjernvarmeanlegget på Grautneset dekker mer enn 25 prosent av Ålesund sentrums behov for oppvarming, og dette var situasjonen:

–  Ovn 1 var nede for vedlikehold, Ovn 2 fikk trøbbel med en rist, akkumulatortanken var nesten tom på grunn av strømproduksjon og oljekjelen som var i drift var i ferd med å tømmes, forteller miljøleder ved Tafjord Kraftvarme Anne-Berit Salen til Energiteknikk.

14. desember

Tafjord Kraftvarmes morgenmøte ble et beredskapsmøte. Og dette ble starten på noen hektiske dager, hvor en rekke sammenfallende hendelser slo til.

–  Heldigvis hadde vi trent flere ganger på beredskap og visste hva vi skulle gjøre. Vi trakk oss vekk fra kontrollrommet, for at den som jobbet der skulle få ro til å løse problemene. Vi laget en egen arena for å analysere situasjonen og iverksette tiltak, sier Salen, som roser denne arbeidsmetodikken.

– Beredskapsarbeidet ble fra første stund organisert og effektivt.

Likevel. Det ble en hektisk dag: Oljekjelen ble fylt opp, elektrodekjelen satt i drift, ekstra energitekniker settes inn og Ovn 2 måtte avklares for drift.

–  Vi måtte også avklare om det var mulig å få ekstra leveranser fra en ekstern samarbeidspart. Det viste seg at det ikke var mulig. I tillegg måtte vi varsle eksterne parter og NVE om situasjonen og prioritere kritiske samfunnsleveranser framfor mindre viktige, sier Salen.

Kritiske timer

Etter lunsj ble det satt et nytt beredskapsmøte.

Da var Ovn 1 fortsatt nede for vedlikehold med ny lekkasje og akkumulatortanken var fortsatt nesten tom.

– Men Ovn 2 var avklart og skulle startes om kvelden rundt 22.

De neste ti timene var kritiske. Tafjord Kraftvarme varslet kundesenter og NVE.

Nye rutiner

Neste dag avlyses oppsatt beredskapsmøte, da situasjonen vurderes til å være under kontroll.

– Det viste seg å være en feilvurdering, for vi glemte å tilbakeføre tiltakene som vi hadde gjort. Vi hadde blant annet redusert mindre kritiske leveranser til snøsmelting, fotballbaner som vi glemte å tilbakeføre.

Neste arbeidsdag gjennomførte fjernvarmeleverandøren en evaluering av hendelsen.

– Vi ser i ettertid at beredskapen burde vært iverksatt tidligere, for å redusere risikopotensialet, sier miljølederen.

– Tenk beredskap

Tafjord Kraftvarme har etter denne hendelsen gjennomført flere tiltak for å bedre forsyningssikkerheten: Alarmgrensenivået for oljetanken har blitt hevet. Den fylles nå automatisk, og det har blitt innført bedre planlegging av ladning av akkumulatortank.

– Flere i fjernvarmebransjen bør ha fokus på beredskap, og terskelen for å iverksette beredskap bør senkes. Vi ser at mange kvier seg for å tenke krise, men det er bedre å iverksette beredskap for tidlig enn for sent, sier Salen, som roser samarbeidet med NVE under hendelsen.

– Samarbeidet med NVE gikk veldig fint.

Tafjord Kraftvarme har sendt evalueringsrapport til NVE og beredskapsorganisasjon.