mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Får frist til 1. mai med å endre navn.

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE fattet i januar 2023 vedtak om at Meløy Nett AS sitt foretaksnavn er i strid med kravene i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-18, og påla selskapet å rette forholdet innen 1. juli 2023. Siden 1. januar 2022 har nemlig nettselskapene måttet...
Artikkelen er 255 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.