vindturbin
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

En tredel av produksjonen i Norden var vindkraft i forrige uke.

  • Øyvind Zambrano Lie

Foreløpige tall viser at vindkraftproduksjonen i Norden var på 3,1 TWh i forrige uke, noe som var rekordhøyt.

Vindkraft sto for en tredjedel av den totale kraftproduksjonen i Norden forrige uke, og i Norge har det historisk sett bare vært to uker tidligere med mer vindkraftproduksjon, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat i sin ukentlige oversikt over kraftsituasjonen.

Mye vind og perioder med lave kraftpriser på kontinentet bidro til nettoimport til Norge over uka, og en reduksjon i vannkraftproduksjonen fra uka før. Kraftprisene falt i hele Nord-Europa, og ukeprisen var under 100 øre/kWh i alle prisområdene.

Ved utgangen av uke fire var fyllingsgraden i magasinene i Norge 51,2 prosent, skriver NVE.