øyfjellet
Øyfjellet vindpark. Arkivfoto: Eolus

Girboksen var fjernet, og rotoren falt i bakken på grunn av sterk vind.

  • Mona Kvåle

Første gang det oppstod et teknisk problem med vindturbin nummer 18 i Øyfjellet vindpark var i starten av juni i fjor. I helga løsnet og falt rotoren av, melder avisa Helgelendingen.

Risikoanalyser hadde vist at dette kunne skje, skriver Øyfjellet Wind AS på sin nettside.

Teknisk personell fra operatøren Nordex har vurderte skaden fra juni, og arbeidet med utbedring. I den forbindelse ble girboksen fjernet fra vindturbinen. Denne fjerningen skal ha bidratt til å øke risikoen for at rotoren falt av. Området ble derfor avsperret, noe det også var da rotoren falt av, og det skal ikke ha vært fare for helse eller sikkerhet.

Øyfjellet Wind vil gjøre en rotårsaksanalyse av både skaden i juni og at rotoren har kunnet løsne, i dialog med operatøren, Nordex.

Sterk vind

Dette skriver Nordex på Øyfjellet Winds nettsider:

«Under en komponentutveksling i juni 2023 ble arbeidene utsatt av sikkerhetsmessige årsaker på grunn av sterk vind. Under denne utsettelsen flyttet rotoren seg ut av posisjon. Etter en evaluering av Nordex Group-eksperter ble det besluttet at det måtte utvikles et spesielt verktøy for å bringe rotoren tilbake til posisjon, da dette var den eneste mulige løsningen fra et teknisk og sikkerhetsmessig perspektiv. Rotoren falt dessverre i bakken på grunn av sterk vind før spesialverktøyet kunne monteres».

Isolert hendelse

Så snart avfall og driftsmateriell er tatt hånd om på riktig vis, og en fullstendig undersøkelse av det gjenværende tårnet er foretatt, kan en erstatningsrotor installeres.

«Dette var en isolert hendelse, og det er ingen risiko for noen andre av turbinene på Øyfjellet vindpark», skriver Nordex.

Fakta om Øyfjellet vindpark

  • Vindparken består av 72 turbiner. Turbinene er av typen Nordex N149/5.x MW med en navhøyde på 105 meter og rotordiameter på 149 meter.
  • Øyfjellet vindpark er på 400 MW og produserer årlig rundt 1320 GWh.
  • Vindparken ble satt i drift i 2022.

Kilde: Øyfjellet Wind