Illustrasjon som viser nybygget som Rødne planlegger sammen med Brødrene Aa. Illustrasjon: Brødrene Aa AS

Ny støtteordning planlegges for batteri i nullutslippsskip.

Enova deler ut  76,7 millioner kroner i støtte til elektrifisering av sju nye fartøyer gjennom støtteprogrammet «Elektrifisering av sjøtransport».

–Vi ønsker en raskere innfasing av nullutslippsteknologi i maritim transport. Det gjelder særlige innovative elektrifiseringskonsepter av fartøy og teknologier for bruk av hydrogenbaserte energibærere, sier Rune Holmen, leder maritim transport i Enova i en pressemelding.

Ny støtteordning planlegges

Dette den nest siste tildelingsrunden innenfor dagens kriterier for «Elektrifisering av sjøtransport».
Enova jobber for tiden med nye støtteprogrammer for elektrifisering i maritim sektor.

En ny støtteordning planlegges for batteri i nullutslippsskip. Enova lover mer informasjon om få uker.

Disse får støtte:

  • Batterihybridisering og energieffektivisering av fôrfartøy, Eidsvaag AS – 23,2 mill. kroner
    Eidsvaag AS opererer skip som transporterer fiskefôr fra fabrikker ut til oppdrettsanlegg langs norskekysten. Støtten vil gå til bygging av to nye fôrfartøy som er spesialdesignet for formålet.
  • Elektrifisering av MS Sandtroll, Roslagen Shipping – 11 mill. kroner
    Roslagen Shipping AS skal gjøre oppgraderinger og levetidsforlengelse av et spesialfartøy for sandpumping/mudring.
  • Hybridifisering av turistfartøy, Rødne Trafikk AS – 7,3 mill. kroner
    Rødne Trafikk AS ønsker å bygge en hybrid båt for operasjon og drift av turistruta Bergen til Mostraumen.
  • Ny teknologi for tre frakteskip (Cabu III), Klaveness Combination Carriers – tre skip á 11,7 mill. kroner.