RUYTER
Hafslund vil synliggjøre fjernvarmens betydning i tiden framover, skriver konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i en pressemelding. Foto: Hafslund

Likevel endte driftsresultatet i minus 142 millioner kroner.

Det viser Hafslunds årsregnskap for 2023. En fjernvarmeproduksjon på nær 2 TWh er produksjonsrekord, men rammevilkår, prisøkning på brensel og ekstraordinære kostnader påvirket resultatet negativt.

Det som har betydd mest for det negative resultatet er strømstøtteordningen som setter tak på inntektene til fjernvarmen, skriver Hafslund i en pressemelding.

Synliggjøre fjernvarme

Fjernvarmeprisen er regulert til å ligge under strømprisen og i motsetning til strømselskapene har fjernvarmeaktørene ikke fått kompensasjon fra staten for inntektstapet.

– Videre vekst innen fjernvarme er kritisk for å styrke energiberedskapen og for avlasting av nettet i kalde perioder. Fremover vil Hafslund jobbe for å synliggjøre fjernvarmens viktige rolle i energisystemet, og for en lønnsom og bærekraftig fjernvarmenæring, sier konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter i en kommentar til årsregnskapet.

Ekstremværet Hans kostet

Hafslund fikk et driftsresultat i 2023 på 13 586 millioner kroner, mot 19 340 i 2022. Det skyldes ifølge selskapet sterkt reduserte kraftpriser sammenlignet med ekstremåret 2022.

– Med unntak av utfordringer i forbindelse med ekstremværet «Hans», har Hafslund levert stabil og god drift. Sammen med høy produksjon, har det bidratt til å sikre Hafslund et godt årsresultat for 2023, sier konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter.

Kraftprisene er imidlertid fremdeles høye i et historisk perspektiv. Tross lavere driftsresultat, er resultatet etter skatt på 4 781 millioner kroner en øking på 437 millioner kroner fra 2022.

Høy produksjon

Gjennomsnittlig kraftpris for strømprisområdet NO1 var i 2023 omtrent en tredjedel av hva kraftprisen var i 2022. Det tar resultatet betydelig ned i 2023 i forhold til 2022.

Vannkraftproduksjonen på 18,5 TWh var fem prosent høyere enn normalproduksjonen, og hele 34 prosent høyere enn i 2022. Den høye produksjonen skyldes mye nedbør i løpet av sommeren og høsten.