Anoe har en større strategi om å bli en komplett fullserviceoperatør for vindparker. Foto: Aneo

Vil bli en komplett fullserviceoperatør for vindparker.

Aneo Vind overtok i februar fullserviceansvaret for Roan vindpark fra Vestas.

– Nå gjør vi som vi har sagt, og overtar leveranser av de aller fleste tekniske tjenester til vindkraftverket på Roan. Jeg er glad for at teknikerne våre har vist at vi var klare til denne jobben. Vi er trygge på at dette vil styrke vår rolle som industrielt vekstselskap, sier konsernsjef i Aneo, Gunnar Hovland i en pressemelding.

Overtakelsen som fullserviceoperatør i Roan vindpark markerer starten på implementeringen av en større strategi om å bli en komplett fullserviceoperatør for vindparker. I løpet av 2024/2025 blir de fullserviceoperatør for flere av parkene i Midgard-porteføljen.

Har kjørt tester

Arbeid og tilpasninger lokalt på Roan er gjort med god støtte fra ingeniørmiljøet ved Aneo sitt hovedkontor i Trondheim.

– De første ukene har vi brukt på å teste driften, og vi ser at dette fungerer godt, sier Børre Sivertsvoll, leder i enhet drift fornybar i Aneo.

Flere underveis

I tillegg til overtakelsen i Roan, vil Aneo i løpet av 2024/2025 også overta fullservicavtalene fra Vestas for andre vindkraftverk i Midgard-porteføljen. Frøya vindkraftverk på Frøya og Hundhammerfjellet vindpark i Nærøysund er de neste parkene fornybarkonsernet overtar fullserviceansvaret for.

– Vi vet at lokal tilstedeværelse er verdsatt av andre aktører, både industrielle og finansielle partnere, men også av vertskommunene våre, sier Hovland.